KOMUNIKAT Radomskiego WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu organizuje pierwszy w historii Radomia kurs na patent zawodowy STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi wszystkie osoby zatrudniane przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych oraz osoby wykonujące zawód w tym rybaka, ratownika, strażaka, przewoźnika itp. na wodzie zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej muszą posiadać zawodowe uprawnienia a nie sportowo - turystyczno - rekreacyjne. Dlatego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu w trosce o swoich ratowników wodnych jak i inne służby wykonujące swe zadania na wodzie prowadząc łodzie motorowodne, prowadzi nabór na szkolenie motorowodne - STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Patent uprawnia do kierowania łodzią bez ograniczeń mocy silnika - małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, - łodzią przewozową o napędzie mechanicznym.

Planowany termin rozpoczęcia kursu w dn.23 września 2016 roku godz. 17.00 w sali wykładowej Wodociągów Miejskich przy ul. Filtrowej 4 w Radomiu.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Instruktor wykładowca WOPR, instruktor sportów motorowodnych kol. Andrzej Drabik nr tel. kom 798 464 793.

W Poniedziałki biuro czynne w godz 12:00-18:00, We WTORKI biuro nieczynne, pozostałe dni b/z, w sprawch pilnych kontakt z prezesem G.Skura tel. 603 547 401 lub z wiceprezesem A. Drabik tel. 798 464 793

UCHWAŁA nr 01/01/2010 PREZYDIUM ZARZADU WOPR WOJ. MAZOWIECKIEGO

§ 1 Weryfikacje ratowników woj. mazowieckiego będą przeprowadzane w 8 regionach:

pkt.7/ WOPR w Radomiu - dla dwóch jednostek w Radomiu i Białobrzegów

Zobacz Oferty pracy dla Ratowników.Biuro WOPR w Radomiu informuje że składka czlonkowska na 2016r. wynosi 50 zł.

Biuro Radomskiego WOPR - ul. Filtrowa 4 pok.405 26-600 RADOM tel.48-383-15-46 w godz.8:00-15:00
Bank PEKAO S.A.I/O w Radomiu 97 1240 1789 1111 0010 1847 7145
e-mail: rwopr@wp.pl